Άνοιγμα των λογαριασμών της Novartis Hellas ζητά ο εισαγγελέας

Το άνοιγμα όλων των λογαριασμών της Novartis Hellas από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι σήμερα ζητά από τις τράπεζες ο εισαγγελέας διαφθοράς στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο εισαγγελέας διαφθοράς ζητά εντός δύο ημερών ενημέρωση για «το περιεχόμενο και τις κινήσεις των πάσης φύσεως λογαριασμών, σε ευρώ και συνάλλαγμα, τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθώς και στα υποκαταστήματα αυτών στο εξωτερικό ή στα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ελλάδα, καθώς και οποιασδήποτε φύσεως πληροφορίας σχετιζόμενη με τα προαναφερόμενα, εφόσον προκύπτουν από βιβλία και στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων για το διάστημα από 1.1.2006 μέχρι σήμερα».