Έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Μέρισμα

Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι επιθυμούν να λάβουν το Κοινωνικό Μέρισμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και αυτές είναι οι εξής:

  1. Για όσους δεν επιβεβαιώθηκε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που συμπληρώθηκε στην αίτηση ανήκει στο δικαιούχο του μερίσματος.  Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα ή/και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον το είχαν συμπληρώσει στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της αίτησης.
  2. Για όσους δεν επιβεβαιώθηκε μέσω της υποβολής φορολογικών δηλώσεων η μόνιμη διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, αλλά εκείνος ήταν εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 12 μήνες κατά το έτος μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.