Αλλαγές στη σύνθεση του δσ της Ελλάκτωρ

Νέα μέλη εξελέγησαν στο διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ ύστερα από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάκτωρ εξελέγησαν νέα μέλη : ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης, ως µη Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Τζιβέλη , ο κ. Μαρκ Ραχωβίδης ως µη Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. , σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Μαρίας Μπόµπολα και η κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. ∆ηµητρίου Χατζηγρηγοριάδη, στο πρόσωπο της οποίας συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.

Η εκλογή αυτή των νέων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να ανακοινωθεί στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία πρόκειται να λάβει χώρα στις 25.7.2018.

-∆ιορίστηκαν ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος Προέδρου του ∆.Σ. και ο κ. ∆ηµήτριος Κούτρας, ως Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στη θέση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου του ∆.Σ.

-∆ιορίστηκαν οι κ.κ Χρήστος Γκλαβάνης και Παναγιώτα Ιπλιξιάν ως νέα µέλη στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων (κ.κ. Ιωάννη Τζιβέλη και ∆ηµητρίου Χατζηγρηγοριάδη).

Κατόπιν αυτού η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου εφεξής έχει ως ακολούθως :

  1. Χρήστος ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος μη εκτελεστικό),
  2. Δημήτριος ΚΟΥΤΡΑΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος εκτελεστικό),
  3. Λεωνίδας ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (μέλος εκτελεστικό),
  4. Αναστάσιος ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),
  5. Δημήτριος ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),
  6. Μαρκ ΡΑΧΩΒΙΔΗΣ, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό).
  7. Άγγελος ΓΙΟΚΑΡΗΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),
  8. Εδουάρδος ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),
  9. Θεόδωρος ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, Σύμβουλος (μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), και
  10. Παναγιώτα ΙΠΛΙΞΙΑΝ, Σύμβουλος (μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό).