Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.

Συνολικά 923 φοιτητές θα μετεγγραφούν αφού πρώτα ελεγχθούν από τις γραμματείες των ιδρυμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα αποτελέσματα των μετεγγραφών μπορούν να τα δουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα https://transfer3.it.minedu.gov.gr/

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη γραμματεία του τμήματός τους.