Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες της ΕΕΤΑΑ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για τη φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας/αιτούντος, ανά δήμο. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (https://www.eetaa.gr/).

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σε αυτούς τους πίνακες δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας και των παιδιών.

Αντί αυτών εμφανίζονται οι κωδικοί αριθμοί που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ.

Οι αιτούσες μπορούν να δουν τους κωδικούς αυτών και των παιδιών τους, καθώς και την αναλυτική κατάσταση του φακέλου τους, στην ειδική εφαρμογή που έχει, επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.