Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες, ποιο είναι το πρόγραμμα

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων και χιλιάδες μαθητές μετρούν πλέον αντίστροφα. 

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τα µαθήµατα στα λύκεια θα λήξουν την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, ηµεροµηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων αποφασίζει για τον χαρακτηρισµό της φοίτησης.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των µαθητών της Α’ και Β’ τάξης των Ηµερησίων ΓΕΛ και της Α’, Β’ και Γ’ τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ, και οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης Ηµερησίων ΓΕΛ και της ∆’ τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ της πρώτης εξεταστικής περιόδου, συµπεριλαµβανοµένων και των εξετάσεων των µαθητών που απουσίαζαν δικαιολογηµένα, διεξάγονται από την Πέµπτη 23 Μαΐου 2019 έως την Πέµπτη 13 Ιουνίου 2019, ηµεροµηνία έκδοσης αποτελεσµάτων.