Γερμανία: Αυστηρότερη νομοθεσία για το Μεταναστευτικό

Με έναν νέο νόμο διευκολύνεται η απέλαση ατόμων, των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε από τη Γερμανία. Επίσης αποφασίζεται νομοσχέδιο σχετικά με τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες.

Η γερμανική βουλή αποφασίζει σήμερα για μια σειρά από νομοσχέδια, τα οποία αφορούν θέματα μετανάστευσης, ασύλου και απέλασης αλλοδαπών από τη Γερμανία. Η πλειοψηφία είναι δεδομένη, καθώς οι προτάσεις στηρίζονται από τα κυβερνητικά κόμματα. Ήδη έχουν ψηφιστεί τα μέτρα βάσει των οποίων διευκολύνεται η απέλαση ατόμων των οποίων το αίτημα ασύλου έχει απορριφθεί.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αυξάνονται οι αρμοδιότητες της αστυνομίας και των αρχών. Πέραν αυτού, η νέα νομοθεσία προβλέπει για όσους οφείλουν να εγκαταλείψουν τη Γερμανία ακόμη και την κράτηση τους σε φυλακές και όχι μόνο σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις όπως σήμερα.

Επίσης, μειώνονται τα επιδόματα προς του πρόσφυγες. Πράσινοι και το κόμμα Η Αριστερά επέκριναν το νομοσχέδιο, καθώς κατά την άποψη τους παρεμβαίνει σε συνταγματικά δικαιώματα και επιπλέον ακολουθήθηκαν εσπευσμένες διαδικασίες.

Μέτρα για την αγορά εργασίας

Ένα άλλο νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα προβλέπει μέτρα για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εργαζομένων που επικρατεί στην γερμανική αγορά εργασίας. Με τη νέα νομοθεσία διευκολύνεται η μετανάστευση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού προς τη Γερμανία από χώρες που βρίσκονται εκτός της ΕΕ.

Εκτός αυτού δημιουργούνται προϋποθέσεις για αιτούντες ασύλου, ώστε να αποκτήσουν άδεια παραμονής στη Γερμανία προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να παρακολουθήσουν μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ήδη με την υπάρχουσα νομοθεσία περίπου 400.000 πρόσφυγες που έχουν έρθει κυρίως το 2015 στη χώρα βρήκαν μια θέση μαθητείας ή εργασίας. Η γερμανική οικονομία ελπίζει ότι στο μέλλον ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Πηγή: Deutsche Welle