ΓΠΚΒ: «Αυξημένο κατά 868 εκατ. ευρώ το πλεόνασμα στο οκτάμηνο»

Αυξημένο κατά 868 εκατ. ευρώ ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα της κυβέρνησης στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ).

Αν και το ΓΠΚ σημειώνει ότι η μεθοδολογία αποτύπωσης κι επεξεργασίας των στοιχείων είναι διαφορετική από την αντίστοιχη της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και του ΓΛΚ, αναφέρει ότι διευκολύνει τη σύγκριση με το 2017.

«Καλύτερη σε σχέση με πέρσι»

Κι αυτή η σύγκριση δείχνει ότι με τη συμπλήρωση των πρώτων οκτώ μηνών του 2018, η δημοσιονομική επίδοση είναι 868 εκατ. ευρώ καλύτερη από πέρσι, δηλαδή κατά περίπου μισή μονάδα του ΑΕΠ.

Έτσι, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι το περσινό πλεόνασμα «έκατσε» στο 4,2%, μετά από την καταβολή του μερίσματος και λοιπών κοινωνικών ενισχύσεων περίπου 800 εκατ. ευρώ, μπορεί να συμπεράνει ότι και  φέτος η «μπίλια» μπορεί να κάτσει γύρω στο 4%.

Συντηρητική πρόβλεψη

Σημειωτέον ότι οι υπολογισμοί που έχουν αποτυπωθεί στο Προσχέδιο, τοποθετούν τον πήχη στο 3,74%, ωστόσο ανεπισήμως υπάρχει η εκτίμηση ότι πρόκειται για συντηρητική πρόβλεψη, δεδομένης της πολύ καλλίτερης απόδοσης των φορολογικών εσόδων. Είναι ενδεικτικό στο οκτάμηνο, τα φορολογικά έσοδα ήταν 624 εκατ. ευρώ περισσότερα από πέρσι.

Σημειώνεται επίσης, ότι οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 909 εκατ. ευρώ αλλά αυξημένες δαπάνες κατά 1.352 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 445 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται αφενός στην αύξηση των μεταβιβάσεων από τον Κρατικό προϋπολογισμό κατά 390 εκατ. ευρώ και αφετέρου στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 416 εκατ. ευρώ, και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.