Δήμος Θερμαϊκού: Σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών

Ο δήμος Θερμαϊκού και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχουν προχωρήσει σε στοχευμένες ενέργειες πρόληψης και ετοιμότητας σε ό,τι αφορά στην αντισεισμική προστασία και την αντιμετώπιση των συνεπειών των φαινομένων.

Προς την κατεύθυνση αυτή οι δράσεις του δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν:

  • Την καταγραφή των χώρων καταυλισμού σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
  • Την κατάρτιση «Μητρώου Χώρων Καταυλισμού Στεγαστικών Αναγκών του Πληθυσμού μετά από σεισμικά φαινόμενα».
  • Τον υπό σύνταξη καθορισμό των σχεδίων εκκένωσης και την οργάνωση της επικοινωνίας μετά το σεισμό.
  • Το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων μέσω του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας.
  • Τη συνεργασία με όλες τις τοπικές εθελοντικές οργανώσεις (ΟΦΚΑΘ, ΕΘΟΠΑΚ, ΕΘΟΠΑΚΕ, Κυνηγετικός Σύλλογος Επανομής και περιχώρων), με τις οποίες υπάρχει άμεση επικοινωνία και ενημέρωση, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αντιμετώπισης των κινδύνων.
  • Την πραγματοποίηση, στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Θερμαϊκού, με θέμα «Ενέργειες και Δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω σεισμού». Σε αυτήν ανταλλάχθηκαν απόψεις από τους εμπλεκόμενους φορείς και κατατέθηκαν από το Δήμο, τα σχέδια χώρων καταυλισμού και στεγαστικών αναγκών του πληθυσμού από σεισμικά φαινόμενα. Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκη, 2η ΕΜΑΚ, ΜΕΡΥΠ/3ΕΓ, Α.Τ. Θερμαϊκού, Α’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας, Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, ΟΑΣΘ, ΕΘΟΠΑΚ και ΟΦΚΑΘ. Επίσης, παρευρέθηκαν μέλη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού και Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Μέσα σε όλα αυτά, εξαιρετικά σημαντικός αξιολογείται και ο ρόλος της ενημέρωσης του κόσμου, προκειμένου να προετοιμαστεί και να εκπαιδευτεί μέσα από σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις, σχετικά με το σεισμό και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, που συνίσταται να λάβει.

Στο πλαίσιο αυτό, σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων – ομιλιών προγραμματίζεται σε σχολικές μονάδες του Δήμου, οι οποίες ξεκινάνε στις αρχές του Νοεμβρίου 2018 και σκοπό έχουν να ενημερώσουν, να προετοιμάσουν και να καθοδηγήσουν τους μαθητές σε περίπτωση σεισμικών φαινομένων.