Δήμος Πάτρας: Δωρεάν ξένη γλώσσα σε παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών

Αίτηση για το πρόγραμμα «Δωρεάν Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών» θα μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι από τις 20/8, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, διαδικασία που θα διαρκέσει μέχρι τις 5/9.

Στην ανακοίνωση ο Κοινωνικός Οργανισμός προσθέτει ότι ο ίδιος καλύπτει την αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων, όσων παιδιών εξυπηρετούνται από το Πρόγραμμα Αρωγός της συγκεκριμένης δράσης.

Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής:

Δήλωση Φορολογικού Έτους 2017 (Ε1)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Αποδεικτικό για ύπαρξη στην οικογένεια ατόμου με αναπηρία ή με σοβαρό πρόβλημα υγείας (αν υπάρχει)
Αποδεικτικό ανανέωσης ανεργίας, μισθοδοσία ή σύνταξη γονέων
Συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας (αν υπάρχει)
Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών
Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πατρέων καταθέτουν : Δήλωση Φορολογικού Έτους 2017, φωτοτυπία της κάρτας δικαιούχου και της ταυτότητάς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Γραφεία της Δημοτικής Μέριμνας – Κοραή 5, και ώρες 09:00-13:00.

Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων που θέλουν να ενημερωθούν ή να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη του προγράμματος Βάλια Αλεξανδρίδη : 2610.311561