Τεράστιο ενδιαφέρον για τα δύο τοπικά προγράμματα CLLD/LEADER

Ολοκληρώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο των δύο Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER που υλοποιεί ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ).

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο Τοπικά Προγράμματα αφορούν στις παρακάτω περιοχές:

  • Περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα, και
  • Περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα.

Υποβλήθηκαν συνολικά 49 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό €8,4 εκατ. περίπου, ενώ το διαθέσιμο ποσό των προκηρύξεων ήταν €3,2 εκατ.. Το ποσοστό κάλυψης της προκηρυχθείσας δαπάνης ανήλθε στο δυσθεώρητο ποσοστό του 265%.

«Ως πρόεδρος της ΑΝΕΘ αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους φορείς, Δήμους, άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα καθώς και συλλογικούς φορείς, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, και περαιτέρω δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές για την ένταξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού θετικά αξιολογημένων έργων» αναφέρει σε δήλωσή του ο Θωμάς Βράνος, πρόεδρος ΔΣ της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης.