Δ. Λυκόβρυσης – Πεύκης: «Απαραίτητοι οι 15 εργαζόμενοι»

«Απαραίτητοι για τη λειτουργία του δήμου» είναι οι 15 εργαζόμενοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δ. Λυκόβρυσης – Πεύκης, αποφάνθηκε το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ενόψει της κύριας αγωγής των εργαζομένων, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι:

  1. Οι εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του Δήμου
  2. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
  3. Συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιας υγείας που επιβάλλουν την κατεπείγουσα αδιάλειπτη μόνιμη και σταθερή κάλυψη θέσεων στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες καθαριότητας
  4. Οι ανάγκες της μισθοδοσίας στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες καθαριότητας καλύπτονται από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου μας.

Μαυρίδης: «Στηρίζουμε σταθερά τους εργαζόμενους»

Για το ζήτημα των 15 εργαζομένων, ο δήμαρχος Τάσος Μαυρίδης, δήλωσε σχετικά: «Στηρίζουμε σταθερά και έμπρακτα τους εργαζόμενους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Γι’ αυτό πήραμε αυτή την ομόφωνη απόφαση ως δημοτικό συμβούλιο εν όψει την κύριας αγωγής τους, η οποία είναι η τέταρτη κατά σειρά απόφαση που παίρνουμε σχετικά με αυτή την ομάδα εργαζομένων. Πιστεύουμε, ότι ειδικά στην καθαριότητα υπάρχει ανάγκη για τη σταθερή κάλυψη θέσεων, προκειμένου να διατηρήσουμε τις υπηρεσίες μας σε υψηλά επίπεδα, αλλά το ίδιο ισχύει και για το πράσινο και γενικότερα για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας».