Εγκρίθηκε η είσοδος της ΔΕΗ στην αγορά φυσικού αερίου

Την είσοδο της ΔΕΗ στην αγορά φυσικού αερίου ενέκρινε η ΡΑΕ.

Η ΔΕΗ θα μπορεί πλέον να πουλά φυσικό αέριο σε επιλέγοντες πελάτες καθώς και να προμηθεύει φυσικό αέριο μέσω Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής και εκτός Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ περιλαμβάνει τη διείσδυση στη λιανική αγορά με την πώληση συνδυασμού ενεργειακών προϊόντων καθώς και την προμήθεια αερίου σε συμπιεσμένη ή υγροποιημένη μορφή σε περιοχές που δεν βρίσκονται κοντά σε δίκτυα και νησιά.