Εικονικά τιμολόγια 1,2 εκ. ευρώ εξέδωσε εταιρεία στη Β. Ελλάδα

Εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 1,2 εκ. ευρώ εξέδωσε εταιρεία με ιατρικά αναλώσιμα από τη Βόρεια Ελλάδα, όπως αποκάλυψε έρευνα των αρχών.

Άνδρες της υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος έκαναν «φύλλο και φτερό» τα φορολογικά στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας, με αποτέλεσμα οι εκπρόσωποί της να κατηγορούνται για έκδοση εικονικών τιμολογίων, μη απόδοση ΦΠΑ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβίαση των περιορισμών μεταφοράς κεφαλαίων.

Πάνω από 220 χιλιάδες ευρώ η μη απόδοση φόρου

Η μη απόδοση φόρου το 2016 από την έκδοση των εικονικών τιμολογίων της εταιρείας υπολογίζεται σε 221.691 ευρώ, ενώ η εταιρεία που ερευνήθηκε φέρεται να παρουσίαζε τα εικονικά τιμολόγια ως πραγματικά, μέσω αντίστοιχων εμβασμάτων προς τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού για την εξόφλησή τους, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια ΔΟΥ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.