Εκτός κινητικότητας οι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία

Με τροπολογία που κατέθεσαν 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι σε βουλευτικά γραφεία και γραφεία ευρωβουλευτών τίθενται εκτός κινητικότητας!

Με λίγα λόγια την ώρα που χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες τους θα αγωνιούν για το αν θα μεταταχθούν σε άλλη υπηρεσία, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα απαλλάσσονται από το άγχος, απολαμβάνοντας προνομιακή μεταχείριση.

Την τροπολογία εισηγήθηκε στην ολομέλεια η κυβερνητική βουλευτής Μαρία Θελερίτη η οποία υποστήριξε ότι «η ρύθμιση επαναφέρει τους παλιούς νόμους για τις αποσπάσεις σε γραφεία πολιτικών καθώς οι νεότεροι νόμοι έθεταν χρονική διάρκεια και υπήρχε σύγχυση ως προς τις αποσπάσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αγωνία και στους αποσπασμένους των γραφείων μας».

Μαζί της υπογράφουν οι: Συμεών Μπαλλής, Ιωάννης Γκιόλας, Αναστάσιος Πρατσόλης, Αφροδίτη Σταμπουλή, Ιωάννης Στέφος, Νίκος Συρμαλένιος, Χαρίλαος Τζαμακλής.

Αναλυτικά η τροπολογία:

Τροπολογία-Προσθήκη

στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης – πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση – πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

ΘΕΜΑ: Απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η διάθεση τους. 

Αιτιολογική Έκθεση

Για την υποβοήθηση και εξυπηρέτηση του έργου των γραφείων των βουλευτών και κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και του γραφείου του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 (Α΄ 33) και των άρθρων 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α΄ 116) η απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διάθεσή τους στα ανωτέρω γραφεία με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι ανωτέρω αποσπάσεις εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

Τροπολογία- Προσθήκη

Άρθρο….

Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

«α) σε πολιτικά γραφεία του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε γραφεία αιρετών σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στην Προεδρία της Δημοκρατίας , στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να διατεθούν, βάσει ειδικών διατάξεων, σε γραφεία Κομμάτων και Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».