«Εξυπηρετικές» τροπολογίες ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «δια μέσου» της ΕΑΒ

Του Χρήστου Τσαλικίδη
Μία ακόμη τροπολογία σχετικά με την ΕΑΒ φαίνεται ότι είχαν ψηφίσει πριν από περίπου ενάμιση χρόνο υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, μεταξύ αυτών ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Πρόκειται για τροπολογία η οποία αφορούσε το έργο της αναβάθμισης των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P3 του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η οποία έδινε τη δυνατότητα εισαγωγής εμπορευμάτων χωρίς εγγυητικές επιστολές  «κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων» της τελωνειακής νομοθεσίας. Ωστόσο, αν και η συγκεκριμένη έχει ψηφιστεί και δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες προς την ΕΑΒ από τις τελωνειακές αρχές, εντούτοις μέχρι και σήμερα οι τελωνειακές εκκρεμότητες δεν έχουν τακτοποιηθεί, στοιχείο το οποίο εγείρει πολλά ερωτήματα για τη στάση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Πρόκειται για την τρίτη τροπολογία που ψηφίζεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο για την ΕΑΒ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, την ίδια ώρα που οι τελωνειακές παραβάσεις της βιομηχανίας έχουν γίνει αντικείμενο ελέγχου από ευρωπαϊκές ελεγκτικές υπηρεσίες.

[pdf-embedder url=”https://politik.gr/wp-content/uploads/2019/01/K-1.pdf” title=”fek eav”] 

Η επίμαχη τροπολογία εισήχθη προς ψήφιση τον Αύγουστο του 2017, στο νόμο 4484 που αφορούσε στην «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας ΕΕ 2016/881 και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, το άρθρο 56 του συγκεκριμένου νόμου «για την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας του Πολεμικού Ναυτικού» ανέφερε ρητά:

«Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί σύστασης εγγυήσεων κατά την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς αποταμίευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα εμπορεύματα, που θα εισαχθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης έως πέντε (5) αεροσκαφών Ρ-3Β Ναυτικής Συνεργασίας του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (LOA GR-P-GLI), υπάγονται στα παραπάνω ειδικά καθεστώτα χωρίς τη σύσταση εγγυήσεων νέων ή συμπληρωματικών».

Η επίμαχη τροπολογία, σύμφωνα με πληροφορίες της Politik, εισήχθη προς ψήφιση από τους κυρίους Τσακαλώτο και Βίτσα, δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΑΒ να μπορεί να εισάγει υλικά τα οποία ήταν απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης δίχως την προσκόμιση των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών.

Στην ουσία επρόκειτο για παρέκκλιση από την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, αλλά έγινε προκειμένου να διευκολυνθεί η σύμβαση με τις ΗΠΑ.  Μάλιστα, σύμφωνα με όσα όριζε η αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας, σε περίπτωση που προέκυπτε τελωνειακή οφειλή, αυτή θα καλυπτόταν από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι οδηγίες των τελωνειακών αρχών

Οι εισαγωγές ανταλλακτικών για να προχωρήσει η επίμαχη σύμβαση με τις ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2016. Το Μάρτιο του 2018, όπως αποκαλύπτει σήμερα η Politik, η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων απέστειλε στην ΕΑΒ αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την «απλουστευμένη διαδικασία εκκαθάρισης του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή», καθώς επίσης και για την πίστωση των τελωνειακών παραστατικών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο έγγραφο με τις οδηγίες η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων, με την απλουστευμένη διαδικασία στην ουσία «παρέχεται η δυνατότητα πίστωσης χωρίς την  υποβολή τελωνειακού παραστατικού για μη Ενωσιακά Εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί στο Ειδικό Καθεστώς. Μοναδική προϋπόθεση ήταν ότι θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες αναβάθμισης των συγκεκριμένων αεροσκαφών.

Μεταξύ άλλων, στις οδηγίες που παρέχει η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων ζητεί την «τήρηση του καθεστώτος των κατάλληλων λογιστικών καταχωρήσεων έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να είναι δυνατή η επιτήρηση της ορθής λειτουργίας  του καθεστώτος από το αρμόδιο τελωνείου ελέγχου», την «υποβολή τελωνειακής διασάφησης», την «υποβολή εκκαθαριστικού λογαριασμού» κτλ. Μάλιστα απευθυνόμενη προς την ΕΑΒ και τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ζητούσε να «προβούν άμεσα και σε από κοινού ενέργειες με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, κατ την υλοποίηση του έργου».

Απορίες εν μέσω… θέρους

Αν και οι οδηγίες αποστάλθηκαν το Μάρτιο του 2018, μερικούς μήνες μετά και συγκεκριμένα στις 9 Αυγούστου 2018, η εταιρεία αποστέλλει έγγραφο προς τις τελωνειακές αρχές με το οποίο ζητά διευκρινίσεις. Πρόκειται για έγγραφο το οποίο αποκαλύπτει σήμερα η Politik και το οποίο αποστέλλεται προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ με θέμα «παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απλουστευμένη διαδικασία εκκαθάρισης του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου αναβάθμισης αεροσκαφών P-3B του Πολεμικού Ναυτικού.

Το έγγραφο αναφέρει χαρακτηριστικά:

«…Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε την Τελωνειακή Αρχή/Υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια/υπόχρεη να εκδώσει την άδεια, καθώς επίσης και τους όρους και διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης όπως αυτή αναφέρεται στο σημείο Δ του σχετικού. Επίσης παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε τυχόν πρόσθετα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προσαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών στην απλουστευμένη διαδικασία εκκαθάρισης». Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι γιατί χρειάστηκε να περάσουν έξι μήνες από τότε που δόθηκαν οι αρχικές οδηγίες προς την ΕΑΒ ώστε να κινητοποιηθεί, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη συμμόρφωση της εταιρείας ως προς τις οδηγίες των τελωνείων. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2018 δόθηκε σαφής προθεσμία στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία να ολοκληρώσει το σύνολο των εκκρεμοτήτων της, ενώ λίγες μέρες πριν σταλεί η επιστολή είχε πραγματοποιηθεί ερώτηση στο Κοινοβούλιο από τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Σταϊκούρα αναφορικά με τις τελωνειακές εκκρεμότητες της ΕΑΒ.

H τροπολογία Τσακαλώτου και οι αποκαλύψεις της Politik

H τροπολογία που αποκαλύπτει σήμερα η Politik δεν είναι και η μοναδική. Όπως είχαμε αποκαλύψει, στις 9 Αυγούστου 2017 ψηφίστηκε από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο μια ακόμη τροπολογία η οποία έδινε τη δυνατότητα στην ΕΑΒ να μην καταβάλλει πρόστιμα και προσαυξήσεις από τελωνειακές παραβάσεις που άγγιζαν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Η όλη υπόθεση έφτασε, μάλιστα, μέσω έγγραφης καταγγελίας και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με αποτέλεσμα η ΕΑΒ να βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα με τον κίνδυνο επιβολής προστίμων εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στην έγγραφη καταγγελία η τροπολογία Τσακαλώτου περιγραφόταν ως «χαριστική ρύθμιση η οποία απαλλάσσει την ΕΑΒ από 1259 παραβάσεις του παρελθόντος».

Δεν έχει παραδοθεί κανένα P3 του Πολεμικού Ναυτικού

Στο μεταξύ μία ακόμη τροπολογία που έφερε προς ψήφιση ο Πάνος Καμμένος στη Βουλή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρόκειται για τροπολογία που αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων από την πλευρά της «Lockheed Martin Corporation», επ’ ωφελεία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Η τροπολογία εισήχθη  στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού-αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας. Όπως αναφερόταν στην επίμαχη τροπολογία, η προσφορά της αμερικανικής εταιρείας ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ ήταν «απαραίτητο μέτρο για την εγκαθίδρυση και συντήρηση εγχώριας τεχνολογικής-βιομηχανικής βάσης και με σκοπό την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της χώρας…». Αυτό που προκαλεί εντύπωση ωστόσο, είναι πως θα μπορέσει να είναι αποδοτική η συγκεκριμένη τροπολογία η οποία αφορά περί τα 85 μαχητικά αεροσκάφη τύπου F–16, όταν ακόμη δεν έχει παραδοθεί κανένα αεροσκάφος από τα P3 του Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το πρώτο από αυτά θα έπρεπε να είχε παραδοθεί στις αρχές του 2017, κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έχει ακόμη γίνει.

 


Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Politik την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019