Η ΕΥΑΘ φιλοξενεί τους «ειδικούς των νερών»

Στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας εταιρειών ύδρευσης – αποχέτευσης EurEau στις έδρες των εταιρειών μελών της, οι «ειδικοί των νερών» ανά την Ευρώπη θα φιλοξενηθούν από την ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη στις 24-25/5.

Να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια των διήμερων τεχνικών συζητήσεων, που θα διεξαχθούν σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, θα εξεταστούν κυρίως θέματα διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού, όπως και ζητήματα επάρκειας των υδάτινων πόρων για την ύδρευση αλλά και προσβασιμότητας σε αυτούς.

Ποια είναι η EurEau

Η EurEau δραστηριοποιείται σε 29 χώρες της Ευρώπης, από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ενώ επικοινωνεί τις ανάγκες και τις προτεραιότητες 32 εθνικών ενώσεων – μελών της στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που διαμορφώνουν τις πολιτικές για τα ύδατα και τα λύματα και παρέχει τις προϋποθέσεις για ανταλλαγή τεχνογνωσίας κι εμπειριών, αποτελώντας ταυτόχρονα πολύτιμη πηγή πληροφορίας, διαθέσιμης σε όλους.

Φέτος για τη δεύτερη συνάντηση των μελών της EurEau-1 (για το πόσιμο νερό) επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη ως έδρα της ΕΥΑΘ, που μαζί με την –πρωτεργάτρια στον τομέα – Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΥΕΑ) εκπροσωπούν τα ελληνικά ύδατα στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Ο τομέας των υδάτων στην Ευρώπη απασχολεί περίπου 500.000 εργαζόμενους και συνεισφέρει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή οικονομία.