Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Κομισιόν καλεί την Ελλάδα συμμορφωθεί. Προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή η εθνική νομοθεσία και η διοικητική πρακτική της δεν συμμορφώνονται με τους ενωσι…. Κομισιόν καλεί την Ελλάδα συμμορφωθεί. Προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή η εθνική νομοθεσία και η διοικητική πρακτική της δεν συμμορφώνονται με τους ενωσι…. ροη

Προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή η εθνική νομοθεσία και η διοικητική πρακτική της δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εν λόγω κανόνες συμβάλλουν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες της ΕΕ, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες.

Η προειδοποιητική επιστολή αφορά δύο πρόσφατες ελληνικές νομικές πράξεις που καθιστούν πολύ πιο δύσκολη για μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, όπως τους εκπαιδευτικούς, την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Ελλάδα.

Επιπλέον, τα νέα μέτρα αποκλείουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται στο εξωτερικό μέσω συμφωνιών δικαιόχρησης και, ως εκ τούτου, καθιστούν σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση των προσώπων αυτών στην αγορά εργασίας.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Η αιτιολογημένη γνώμη αφορά τη χρονοβόρα διαδικασία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα.

Οι ενωσιακοί κανόνες ορίζουν τετράμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές χρειάζονται 11 έως 18 μήνες για να αναγνωρίσουν διπλώματα από άλλες χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα, δεδομένου ότι υπερβαίνει σημαντικά την επιτρεπόμενη διάρκεια της διαδικασίας, παραβαίνει τη σχετική οδηγία, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τους επαγγελματίες.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή στην προειδοποιητική επιστολή και στην αιτιολογημένη γνώμη.

Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη ή να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.

Προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή η εθνική νομοθεσία και η διοικητική πρακτική της δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.