Η Κυβέρνηση διαψεύδει το Reuters για το ομόλογο

Διαψεύδει η κυβέρνηση, μέσω του υπουργείου Οικονομικών, το δημοσίευμα του Reuters για το δεκαετές ομόλογο και την αναβολή έκδοσής του για το φθινόπωρο και όχι το προσεχές καλοκαίρι.

«Για να υπάρξει απόφαση αναβολής θα πρέπει να υπάρξει απόφαση έκδοσης» αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίο εξηγούν πως τέτοια απόφαση δεν υπήρξε ποτέ.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως ο ΟΔΔΗΧ έχει τη γενική εντολή από την κυβέρνηση ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι να κάνει -όπως έχει ήδη κάνει- δοκιμαστικές εξόδους στις αγορές.

«Η κυβέρνηση δεν κάνει πολιτική εντυπωσιασμού»

«Οι εκδόσεις ομολόγων αποφασίζονται με τεχνοκρατικά κριτήρια από τον ΟΔΔΗΧ, ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για την επιλογή του κατάλληλου χρόνου. Η κυβέρνηση δεν κάνει πολιτική εντυπωσιασμού με εκδόσεις ομολόγων, όπως συνήθιζαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις» αναφέρουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών.