Η Gazprombank στην Ελβετία θα παρέχει υπηρεσίες σε κρυπτονόμισμα

Το υποκατάστημα της ρωσικών συμφερόντων τράπεζας Gazprombank, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνει ότι αναμένεται να προσθέσει στον κατάλογο των υπηρεσιών της, και την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η Gazprombank Switzerland Ltd., ανακοίνωσε ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα παρέχονται σε οικονομικούς θεσμούς και άλλους θεσμικούς πελάτες.

«Οι νέες προτεινόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν ασφαλή φύλαξη χρημάτων και επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, όπως επίσης και την διεξαγωγή τέτοιου είδους συναλλαγών. Η τράπεζα θα ασχολείται με τις τεχνικές πλευρές και ζητήματα ασφαλείας εξ ονόματος των πελατών, που θέλουν να κάνουν συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Όλες οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία και τις ρυθμιστές αρχές» αναφέρει η ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Gazprombank Switzerland Ltd. έχει ήδη αρχίσει διαβουλεύσεις με την Διεύθυνση εποπτείας συναλλαγών της τραπεζικής αγοράς της Ελβετίας (FINMA). Η παροχή των νέων αυτών υπηρεσιών θα εφαρμοσθεί σταδιακά κατά την διάρκεια του 2019.