Ικανοποιημένη από τη ζωή της η πλειονότητα των Ρώσων

Η πλειονότητα των Ρώσων δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, αξιολογούν θετικά την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν περιμένουν μελλοντικά να βελτιωθεί σημαντικά η ζωή τους, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Μελέτης της Κοινής Γνώμης (WCIOM).

Το 58% των Ρώσων δηλώνουν γενικά ότι είναι ευχαριστημένοι από την ζωή τους, εν αντιθέσει με το 16% που δηλώνουν το αντίθετο, ενώ το 21% συμφωνούν εν μέρει με την πρώτη και την δεύτερη εκτίμηση

Παράλληλα όμως η έρευνα κατέγραψε μείωση των επιπέδων αισιοδοξίας σε κοινωνικό επίπεδο. Μόνο το 25% των ερωτηθέντων (έναντι του 33% το 2017) πιστεύουν ότι η οικογένειά τους μετά από ένα χρόνο θα ζει καλύτερα απ’ ό,τι ζει σήμερα, ενώ το ίδιο ποσοστό 25% ( έναντι του 13% το 2017) πιστεύουν ότι η κατάσταση της οικογένειάς τους θα επιδεινωθεί. Επίσης το 40% των Ρώσων, δεν περιμένουν τις οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην ζωή τους.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, το 70% την αξιολογεί θετικά (εκ των οποίων το 13% θεωρεί την οικονομική κατάσταση καλή ή πολύ καλή), ενώ το 27% των ερωτηθέντων έχουν αντίθετη άποψη (το ποσοστό αυτό ήταν 21% το 2017 και 30%το 2016).

Διαφοροποιούνται κατά ποσοστά ως προς την πολιτική κατάσταση. Ο ένας στους πέντε Ρώσους, δηλαδή το 21% αξιολογεί την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ρωσία ως καλή (30% ήταν το 2017 και 25% το 2016), το 53% την αξιολογεί ως μέση και το 18% ως άσχημη ( 12% ήταν το 2017 και 20% το 2016).

Ως προς την πολιτική που ακολουθεί η χώρα, το 30%, δηλαδή το ένα τρίτο των Ρώσων εγκρίνουν την γενική αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείται (το 2017 το ποσοστό αυτό ήταν 46%) ενώ εν μέρει συμφωνούν με αυτήν το 47% των Ρώσων(39% ήταν το 2017), ενώ δεν συμφωνούν το 20% των ερωτηθέντων ( 11% ήταν το 2017).

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 2018, σε δείγμα 1.600 ατόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ