Κατάσχεση αλιευμάτων στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας

Συνολικά εκατόν ογδόντα δύο κιλά αλιεύματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, βραδινές ώρες χθες, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ν. Μηχανιώνας.

Συγκεκριμένα:

Μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τα παραπάνω στελέχη στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είκοσι οκτώ (28) κιβώτια αλιευμάτων βάρους εκατόν εξήντα οκτώ κιλών (168 kg), τα οποία δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας.

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκατέσσερα κιλά αλιεύματα, διαστάσεων από δέκα έως δεκατρία εκατοστά, τα οποία ήταν κάτω του επιτρεπόμενου μεγέθους των είκοσι εκατοστών.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης κατασχέθηκε η ανωτέρω ποσότητα των αλιευμάτων και κινήθηκε η διαδικασία διοικητικών κυρώσεων.