Κροατία: Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ενθαρρυντικά μηνύματα για το τραπεζικό σύστημα έδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας (HNB), ανακοινώντας τη μείωση του ποσοστού των εξυπηρετούμενων δανείων για το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καταγράφουν – από τα μέσα του 2015 και έπειτα – πτωτική πορεία. Το 2015, το μερίδιο των “κόκκινων” δανείων στο σύνολο των χορηγήσεων είχε διαμορφωθεί στο 17,34%, ενώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2019 “άγγιξε” το 9,51%, έναντι 11,19% τον Ιούνιο του 2018.

Στο τέλος του β’ τριμήνου του 2019, οι εταιρείες κατείχαν το 18,82% του συνόλου των επισφαλών δανείων (μείωση 3,31% σε ετήσια βάση) και τα νοικοκυριά το 6,13% (από τα δάνεια των νοικοκυριών συνολικού ύψους 125,6 δισ. κούνα, τα 7,7 δισ. ήταν μη εξυπηρετούμενα).

(1 ευρώ = 7,39 κούνα)

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.