Ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία οι μισοί πολίτες!

Ξεπερνούν τα τέσσερα εκατομμύρια οι φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, όπως προκύπτει από την έκθεση απολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Χρωστούν στα κρατικά ταμεία, λοιπόν, περισσότεροι από τους μισούς φορολογούμενους, αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των φορολογικά ενεργών πολιτών. Μάλιστα, στον εντυπωσιακά υψηλό αριθμό των οφειλετών δεν συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που ενδεχομένως έχουν τακτοποιημένες υποχρεώσεις προς την εφορία, αλλά έχουν χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Βάσει της έκθεσης της ΑΑΔΕ, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών με ληξιπρόθεσμα χρέη οφείλουν έως και 500 ευρώ. Συγκεκριμένα, από τους 4.058.857 φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία το 2017, οι 525.758 οφείλουν έως 10 ευρώ. Στο επόμενο κλιμάκιο οφειλών, από 10 έως και 50 ευρώ, καταλέγονται 337.729 φορολογούμενοι, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα είναι αυτό για οφειλές από 50 έως και 500 ευρώ, καθώς αφορά σε 1.336.423 άτομα.

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και τους οφειλέτες:

  • Οι κατασχέσεις από τον μηχανισμό της ΑΑΔΕ ανήλθαν σε 1.721.911 πέρυσι και αυξήθηκαν κατά 12,6% σε σχέση με το 2016.
  • Ποσοστό 87,7% των οφειλετών (3.569.975 οφειλέτες) με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ, διακρατούν το 2,5% (2.519,8 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1/1/2018.
  • Ποσοστό 1% των οφειλετών (40.514 οφειλέτες) με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, διακρατούν το 89,2% (89.216,1 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1/1/2018.
  • Στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ποσοστό 11,3% των οφειλετών (458.368 οφειλέτες) διακρατούν το 8,2% (8.234,1 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1/1/2018.
  • Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 720.830 επικοινωνίες μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου με φορολογούμενους, για συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες εν μέρει συνεισέφεραν στη συμμόρφωση 421.090 φορολογουμένων (ποσοστό συμμόρφωσης 58,42%). Οι εισπράξεις από όσους συμμορφώθηκαν ανήλθαν σε 265.894.362 ευρώ (ποσοστό είσπραξης 43,79%).