Με πέντε τρόπους στη Δικαιοσύνη οι δημόσιες δυσμενείς κρίσεις κατά διαιτητών

Η πιο χτυπητή ολιγωρία που μπορεί να χρεωθεί στη σημερινή διοίκηση είναι ότι λειτουργώντας σ’ ένα πνεύμα μη περαιτέρω όξυνσης δεν αντιμετώπισε από την πρώτη στιγμή κατασταλτικά τις δηλώσεις κατά των μελών της ΚΕΔ, των διαιτητών και αξιωματούχων της ΕΠΟ.

Αυτές που ειδικά πέρυσι γίνονταν με πυκνότητα και υψηλή ένταση κυρίως από την πλευρά αυτών, που στην περίοδο της 20ετούς κυριαρχίας τους «επί του συστήματος» και επί των υπολοίπων, την περίοδο, δηλαδή, που γέμιζαν τις τροπαιοθήκες τους, είχαν ως «μότο»: «μην ασχολείστε με τη διαιτησία» και «κάντε επενδύσεις».

Αυτοί, λοιπόν, με το που απώλεσαν την «κυριαρχία επί του συστήματος», άλλαξαν μέσα σε μια νύχτα τροπάρι, ξέχασαν τις συστάσεις προς τους υπολοίπους να «αφήσουν ήσυχους τους διαιτητάς» και άρχισαν να ασχολούνται οι ίδιοι μαζί τους νυχθημερόν.

Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή Κανονισμών της ΕΠΟ, που έχει ως επικεφαλής τον ταμία της ΕΠΟ και νομικό Π. Λασκαράκη, στον νέο Πειθαρχικό Κώδικα που θα τεθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. της ΕΠΟ της 22ας Ιουνίου έχει προχωρήσει σε μια σειρά αλλαγών στο θέμα των
δημόσιων δυσμενών κρίσεων κατά αρχών και οργάνων.

Κύρια χαρακτηριστικά των αλλαγών είναι τα εξής:

α) Η αρμοδιότητα επί του αδικήματος φεύγει από την Επιτροπή Δεοντολογίας στην οποία είχε μετακυλιστεί με μια super εμπνευσμένη απόφαση της ΠΔΕ (την οποία κάποιοι καιροσκόποι άρχισαν μέσω «φιλικών δημοσιευμάτων» να νοσταλγούν και να προτείνουν) και μεταφέρεται στα Όργανα της ΕΠΟ ακόμα και σε πρώτο βαθμό, ενώ παλαιότερα ο πρώτος βαθμό «ανήκε», εφόσον το αδίκημα είχε διαπραχθεί από μέλος της, στο πρωτοβάθμιο όργανο της Super League.

β) Στον μεγάλο ερώτημα ποίος θα παραπέμπει τις δημόσιες δυσμενείς κρίσεις στα αρμόδια όργανα, η ΕΠΟ δίνει προτείνει αυτό να γίνεται από αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί ή από την Ε.Ε. της ΕΠΟ, ή από τον θιγόμενο ή από τον «ποδοσφαιρικό εισαγγελέα» ή από την πειθαρχική επιτροπή αυτεπαγγέλτως.

Ίσως το μόνο που σημείο που θα μπορούσε να τεθεί υπό συζήτηση είναι η αφαίρεση του ενός βαθμού σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, αφού σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης η ποινή θα πέφτει κατά το ήμισυ. Επομένως θα μπορούσε να προβλεφθεί η υφιστάμενη πρόβλεψη αφαίρεσης δύο βαθμών.

Συγκεκριμένα, στο Πειθαρχικό Κώδικα που θα τεθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. της ΕΠΟ προβλέπεται για τις δημόσιες δυσμενείς κρίσεις:

Στους παραβάτες επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

– Χρηματική ποινή από είκοσι (20.000) Ευρώ έως σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ,
– Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής επιβάλλεται η διπλάσια χρηματική ποινή.
– Σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής επιβάλλεται χρηματική ποινή, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και στις επιβαρυντικές περιπτώσεις τουλάχιστον 120.000,00 εφόσον οι παραβάτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα σχετίζονται με το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας, πενήντα χιλιάδων (50,000) Επιπλέον επιβάλλεται αφαίρεση ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος
– Για τις περιπτώσεις υποτροπής στους παραβάτες φυσικά πρόσωπα δύναται σωρευτικά να επιβληθούν:
απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον τριών (3) μηνών και στις επιβαρυντικές περιπτώσεις τουλάχιστον έξι (6) μηνών
απαγόρευση συμμετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον τριών (3) μηνών και στις επιβαρυντικές περιπτώσεις τουλάχιστον έξι (6) μηνών

Σε περίπτωση που ο υπαίτιος της δήλωσης ή της κρίσης ανακαλέσει τη δυσμενή δήλωση ή κρίση με δήλωση του στις εφημερίδες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, πριν από την άσκηση οποιασδήποτε δίωξης από το αρμόδιο όργανο μπορούν να του επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται παραπάνω μειωμένες έως το μισό.

Οι υποθέσεις δυσμενών κρίσεων που αφορούν τα επαγγελματικά πρωταθλήματα και προέρχονται από τις ομάδες και τους αξιωματούχους των ομάδων που συμμετέχουν σ΄ αυτά, δικάζονται σε πρώτο βαθμό από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. Η Πειθαρχική Επιτροπή θα επιλαμβάνεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν παραπομπής (άσκηση δίωξης) από τον υπεύθυνο άσκησης πειθαρχικής δίωξης. Στον τελευταίο η σχετική αναφορά με τα στοιχεία των δυσμενών κρίσεων θα κατατίθεται είτε απευθείας από τον θιγόμενο, είτε από την αρμόδια υπηρεσία που θα ορίσει η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. είτε από την ίδια την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. Η δίωξη θα ασκείται εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αναφοράς.