Νέο επίσημο λογότυπο απέκτησε ο Δήμος Δέλτα (pic)

Νέο επίσημο λογότυπο απέκτησε ο Δήμος Δέλτα, μετά την ομόφωνη απόφαση και έγκριση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του υπουργείου Εσωτερικών.

Το «παρών» στη συνεδρίαση της Δευτέρας 26/2 έδωσε και ο τοπικός δήμαρχος, Ευθύμιος Φωτόπουλος, ο οποίος δήλωσε:

«Η συνένωση τριών Δήμων -Εχεδώρου, Χαλάστρας, Αξιού- με τον Καλλικράτη σε έναν, το Δήμο Δέλτα, κατέστησε αναγκαία τη δημιουργία ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος (εμβλήματος) ως στοιχείου συνεκτικού της ιστορίας και των τοπικών χαρακτηριστικών της περιοχής μας. Ακολουθήσαμε το δρόμο της εκπαίδευσης γιατί μας ενδιέφερε πρωτίστως να κατανοήσουμε πως αντιλαμβάνεται η καθαρή παιδική ματιά τον τόπο μας, αλλά και για να δώσουμε ένα ερέθισμα στην εκπαιδευτική κοινότητα να εστιάσει στον τόπο μας. Το δηλωτικό σήμα τελεί σε απόλυτη συνάφεια με την ιστορία και τα τοπικά χαρακτηριστικά του Δήμου μας και στο εξής θα αποτελεί το έμβλημά μας σε κάθε δράση και δραστηριότητά μας».

Τα χαρακτηριστικά του νέου λογότυπου

Στο λογότυπο συνυπάρχουν στοιχεία αντιπροσωπευτικά από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του ενιαίου Δήμου Δέλτα, δηλαδή από:

Α) Την Ιστορία (ο ρόδακας, ένα κόσμημα, σύμβολο και φυλαχτό της αρχαιότητας με 4 πέταλα και 4 ακτίνες που βρέθηκε σε ταφικά μνημεία στη Σίνδο).

Β) Την Οικολογία (το μοναδικό Εθνικό Πάρκο Αξιού – Λουδία – Γαλλικού).

Γ) Τον Πρωτογενή Τομέα (ο τροφοδότης κάμπος με τις πιο εκτεταμένες και εξαγώγιμες καλλιέργειες ρυζιού –περί το 70% της εθνικής παραγωγής ρυζιού).

Δ) Το υγρό στοιχείο (ο Θερμαϊκός και τα τρία ποτάμια Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας) που συνενώνει τα τρία παραπάνω, καθώς παραπέμπει στη ιδιαίτερη φυσιολογία του κάμπου, στον υδροβιότοπο του Δέλτα του Αξιού αλλά και στην ιστορική συμβολή των κατοίκων για το κρίσιμο πέρασμα του ελληνικού στρατού από τον Αξιό προκειμένου να απελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη το 1912.

Επίσης, τα φύλλα του ρυζιού σχηματίζουν δύο «Δ» για να υποδηλώσουν την ονομασία «Δήμος Δέλτα».

Στη βάση του δηλωτικού σήματος αναγράφονται οι ονομασίες των οκτώ (8) Δημοτικών Κοινοτήτων και της μίας (1) Τοπικής Κοινότητας που απαρτίζουν το Δήμο Δέλτα.

Για το χρωματισμό επιλέχθηκαν γήινες αποχρώσεις, προκειμένου να τονιστεί η ιδιαίτερη σχέση της συνολικής επικράτειας του Δήμου με τη φύση και την οικολογία, λόγω των καλλιεργειών και του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού.

Με την υπ’ αριθμ. 178/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών δηλωτικού σήματος του ενιαίου Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010.

Νέο επίσημο λογότυπο απέκτησε ο Δήμος Δέλτα

Ο μαθητικός διαγωνισμός που έδωσε την ιδέα

Για τη δημιουργία του δηλωτικού σήματος, τον Οκτώβριο 2015 ο Δήμος Δέλτα προκήρυξε  μαθητικό διαγωνισμό στα σχολεία της περιοχής. Το Φεβρουάριο 2016 η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε τρία από τα έργα που προτάθηκαν. Το δημιουργικό του τελικού λογοτύπου ανατέθηκε σε επαγγελματία γραφίστα, ο οποίος σε συνεργασία με την επιτροπή και αφού συνεκτιμήθηκαν στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, συνέθεσε το δηλωτικό σήμα.