Νόμιμη η εξαίρεση ορισμένων ειδικοτήτων από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Η εξαίρεση, με υπουργική απόφαση, ορισμένων ειδικοτήτων εργαζομένων από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα είναι συνταγματική και νόμιμη.

Αυτό έκρινε ο Συμβούλιο της Επικρατείας στο οποίο είχαν προσφύγει Ομοσπονδίες και Σωματεία εργαζομένων σε επαγγέλματα, όπως στην υαλουργία, στην τσιμεντοβιομηχανία, τα λατομεία αδρανών υλικών, στη χημική βιομηχανία, στην κατεργασία ελαστικών και πλαστικών και στον κινηματογράφο, ζητώντας να ακυρωθεί απόφαση του υπουργού Εργασίας (του 2011) που αφορούσε τις βαριές και ανθυγιεινές εργασίας και συγκεκριμένα κατά το σκέλος εκείνο που εξαιρέθηκαν από την υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ορισμένες ειδικότητες εργαζομένων.

Η επταμελής σύνθεσης του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ, όμως με τέσσερις αποφάσεις της απέρριψε ως αβάσιμες όλες τις αιτήσεις ακύρωσης των Σωματείων μη δεχόμενη ως ορθούς τους ισχυρισμούς τους περί παράβασης των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αναλογικότητας και της κρατικής μέριμνας στην κοινωνική ασφάλιση, λόγω θέσπισης αυστηρότερων κριτηρίων, κλπ. Το ΣτΕ δεν έκανε δεκτό ούτε τον ισχυρισμό ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατά πλάνη περί τα πράγματα.

Όπως αναφέρεται στις επίμαχες αποφάσεις, στο υπουργείο Εργασίας είχε συσταθεί ειδική επιτροπή προκειμένου να γνωμοδοτήσει με καθορισμένα κριτήρια για την υπαγωγή εργασιών και ειδικοτήτων και χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Το «μνημόνιο συνεργασίας» του 2010

Το 2010 υπεγράφη το «μνημόνιο συνεργασίας», το οποίο προέβλεπε διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων στο κεφάλαιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ήταν ο περιορισμός του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Ακολούθησε το νέο ασφαλιστικό σύστημα (νόμος 3863/2010) όπου καθορίστηκε ο πίνακας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, αφού πρώτα ακούστηκαν και οι απόψεις των εκπροσώπων των εργαζομένων, όπως της ΓΣΕΕ, ΓΕΣΕΒΕΕ.

Στη συνέχεια σε ορισμένες περιπτώσεις επανεξετάστηκε ο πίνακας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων όπου εντάχθηκαν και ειδικότητες που είχαν αρχικά εξαιρεθεί.