«Οι παππούδες έχουν το δικαίωμα στην επικοινωνία με τα εγγόνια τους»

Σε μια αρκετά σημαντική απόφαση που αφορά την σχέση των εγγονών με τους παππούδες τους, προχώρησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έπειτα από μια σχετική υπόθεση που έλαβε χώρα στην Βουλγαρία.

Η βουλγαρική δικαιοσύνη, είχε αποστείλει αίτημα προς το Δικαστήριο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, έπειτα από μια υπόθεση με μια γιαγιά που είχε προκύψει η οποία ζητούσε να κατοχυρωθεί το δικαίωμά της να έχει επικοινωνία με τον εγγονό της, ο οποίος μετά τον χωρισμό των γονιών του κατοικεί με τον μπαμπά του στην Ελλάδα.

Έτσι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι το «δικαίωμα στην επικοινωνία», που έχουν οι γονείς οι οποίοι χάνουν την επιμέλεια του τέκνου τους ύστερα από αίτηση διαζυγίου χορηγείται και στους παππούδες. Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο νομοθέτης «επέλεξε να μην περιορίζει τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να ασκούν γονεϊκές ευθύνες ή αυτών που μπορούν να ωφελούνται από το δικαίωμα στην επικοινωνία».

Το Δικαστήριο σημειώνει στην απόφασή του, ακόμα ότι «προκειμένου να αποφευχθεί η υιοθέτηση αντιφατικών μέτρων από διαφορετικά δικαστήρια και για να διασφαλιστεί το συμφέρον του παιδιού, το ίδιο δικαστήριο πρέπει να αποφασίζει για τα δικαιώματα επικοινωνίας, επί της αρχής αυτό της μόνιμης κατοικίας του παιδιού».