ΟΠΕΚΕΠΕ: 5,5 εκατ. ευρώ σε 9.840 δικαιούχους

Περίπου 5,5 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων(ΟΠΕΚΕΠΕ).

Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις 05/10/2018  πλήρωσε σε 9.840 δικαιούχους το ποσό των 5.587.524,43 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν σε υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης όσο και σε υπόλοιπα συνδεδεμένης ενίσχυσης.