«Ο ρόλος της Eurojust στη δικαστική συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Στην ενημερωτική συνάντηση της Eurojust με θέμα «ο Ρόλος της Eurojust στη Δικαστική Συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παραβρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σταύρος Κοντονής.

Αναφερόμενος κατά την ομιλία του στην ίδρυση της Eurojust πριν από 16 χρόνια, ο κ. Κοντονής τόνισε πως κύρια αποστολή του ειδικού αυτού ευρωπαϊκού οργάνου είναι η προώθηση και βελτίωση του συντονισμού και η ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών και τρίτων χωρών στον τομέα των ποινικών υποθέσεων. «Πέραν τούτων, όμως» τόνισε ο Υπουργός «η Eurojust συμβάλλει εξίσου αποτελεσματικά στην εμπέδωση και στους πολίτες της ΕΕ της πεποίθησης ότι δεν είναι απροστάτευτοι έναντι των διασυνοριακών, οργανωμένων εγκλημάτων και ότι διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων υπεράσπισής τους». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εστίασε ακόμη στο γεγονός ότι η Πολιτεία, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα του ρόλου της Eurojust στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη, κατέστρωσε στο πλαίσιο της εναρμόνισης μια σειρά νομοθετημάτων, όπως ο Ν. 4489/2017 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2014/41 και ο πιο πρόσφατος Ν. 4531/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Απόφαση 2009/426, στην οποία προβλέπονται αυξημένες αρμοδιότητες στα εθνικά μέλη της Eurojust, όπως λόγου χάρη την έκδοση και την εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, την παραγγελία ερευνών και το συντονισμό παραδόσεων προσώπων.

Επιπρόσθετα, ενίσχυσε το ελληνικό γραφείο με δύο ακόμη εισαγγελικούς λειτουργούς, ώστε να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις δικαστικής συνεργασίας, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της. Στη συνέχεια ο κ. Κοντονής αναφέρθηκε στην κατάρτιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρότασης Κανονισμού, με τον οποίο προτείνονται μεταρρυθμίσεις προς την αύξηση της αποτελεσματικότητας και επιχειρησιακής αποδοτικότητας της Eurojust στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. «Η πρόταση της Επιτροπής θεσπίζει σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη δομή και τη διακυβέρνησή της, οι κυριότερες από τις οποίες αφορούν τη διάκριση μεταξύ επιχειρησιακών και διαχειριστικών καθηκόντων του συλλογικού οργάνου, τη σύσταση εκτελεστικού συμβουλίου, τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό, την εκπροσώπηση της Επιτροπής στο συλλογικό όργανο κατά τη λειτουργία του ως διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τη λεπτομερή περιγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του διοικητικού διευθυντή» εξήγησε ο υπουργός. Κλείνοντας την ομιλία του ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε πως «είναι σαφές ότι η Eurojust καλείται για μια ακόμα φορά να διαδραματίσει το σημαντικό της ρόλο, ακόμα πιο ενισχυμένη, με την ίδια συνέπεια και ετοιμότητα που επέδειξε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και με την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες. Μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν της την αποστολή, όπως έχει αποδείξει μέχρι σήμερα».