Σχεδιασμός ΣΥΡΙΖΑ για αυτοδιοικητικές εκλογές

Του Γιάννη Συμεωνίδη

Στο ΣΥΡΙΖΑ οργανώνονται (και) για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και φουλάρουν τις μηχανές, διακρίνοντας δύο κατηγορίες δήμων και περιφερειών προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικοί.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται αυτοί στους οποίους το κυβερνών κόμμα ασκεί ήδη διοίκηση.

Το βασικό επιχείρημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουν θα είναι το έργο που επιτελούν αυτές οι δημοτικές- περιφερειακές Αρχές, οι οποίες οφείλουν να το επικοινωνούν στους πολίτες με στόχο την ενεργοποίηση τοπικών κοινωνικών ομάδων ή κινημάτων που μπορούν να προσανατολιστούν σε θετικές και παράλληλες με τις αυτοδιοικητικές Αρχές ενέργειες κι όχι μόνο.

Η συμμετοχή των δημοτών ή τουλάχιστον των μελών των παρατάξεων οι οποίες διοικούν μέσα από συγκροτημένες διαδικασίες αποτελεί σημαντικό παράγοντα πολιτικής αναζωογόνησής τους.

Στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν οι δήμοι και οι περιφέρειες όπου ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην αντιπολίτευση ή δεν συμμετέχει καν στα Συμβούλια.

Σύμφωνα με κομματικούς αξιωματούχους, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει άμεσα να πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες συγκρότησης προοδευτικών αυτοδιοικητικών σχημάτων, μέσα από αυθεντικές δημοκρατικές διαδικασίες, επιδιώκοντας τη συμμετοχή των πολιτών που είναι δραστήριοι κοινωνικώς σε κινήσεις, συλλόγους, κοινωνικές οντότητες κ.λπ.

Στην Κουμουνδούρου τονίζουν πως οι αυτοδιοικητικές εκλογές, η πορεία προς αυτές και τα αποτελέσματά τους μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της προώθησης βημάτων για ευρύτερες προοδευτικές πολιτικές συγκλίσεις μεταξύ κοινωνικών και πολιτικών υποκειμένων, μέσα από τα κατάλληλα κάθε φορά πρόσωπα και τις πλέον κατάλληλες πρακτικές.

Στο επόμενο εξάμηνο οι υποψηφιότητες

Σύμφωνα με τον κομματικό σχεδιασμό, οι βασικές επιλογές ως προς τα αυτοδιοικητικά σχήματα, τους επικεφαλής, τις συμμαχίες και τους συνδυασμούς πρέπει να έχουν δρομολογηθεί απαραιτήτως μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ως ακρότατο χρονικό όριο.

Οι τελικές επιλογές πρέπει να είναι αντικείμενο διαβουλεύσεων των παραταξιακών σχημάτων, συζητήσεων με τους συμμάχους, καθώς και ζύμωσης μέσα στις τοπικές κοινωνίες.

Στο κομματικό επίπεδο απαιτείται η εμπλοκή των τοπικών οργανώσεων, των νομαρχιακών και περιφερειακών επιτροπών, καθώς και των κεντρικών οργάνων του κόμματος.

Το τελευταίο αφορά οπωσδήποτε τις περιφέρειες, τις πρωτεύουσες νομών κι όλους τους μεγάλους δήμους.