Πίνακες και στοιχεία για το επίδομα ενοικίου

Στοιχεία Επιδόματος Στέγασης (ενοικίου)

Πίνακας 1: Συνοπτικά Στοιχεία

 
Νοικοκυριά που ωφελούνται 259.631
Σύνολο νοικοκυριών σε ενοίκιο 1.103.872
Άτομα που ωφελούνται 667.074
Νοικοκυριά ωφελουμένων με Παιδιά 132.952
Νοικοκυριά ωφελουμένων χωρίς Παιδιά 126.679
Μέση σύνθεση νοικοκυριού 2,57
Συνολικό κόστος 304.171.410  (70% take up)

Πίνακας 2 : Στοιχεία επιλεξιμότητας για λήψη επιδόματος / ποσό επιδόματος 

Σύνθεση Νοικοκυριού Σύνολο

εισοδήματος

‘Οριο

ακίνητης περιουσίας

Όρια καταθέσεων,  μετοχών, ομολόγων κλπ Ποσό επιδόματος

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

7.000

120.000

7.000

70

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη

10.500

135.000

10.500€

105

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη

14.000

150.000

14.000

140

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη

17.500

165.000

17.500

175

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη & άνω

21.000

180.000

21.000

210

 

Πίνακας 3: Σύνθεση Νοικοκυριών

Μέλη Νοικοκυριού Σε Ενοίκιο
1 83.818
2 28.018
3 52.829
4 66.125
5+ 28.841
Σύνολο 259.631

 

 

 

Πίνακας 4: Άτομα ανά ηλικιακή ομάδα

Ηλικία Άτομα Μερίδιο Ομάδας στο Σύνολο των Δικαιούχων (%)
0-17 214.126 32,1%
18-24 46.270 6,9%
25-34 103.496 15,5%
35-44 138.487 20,8%
45-54 77.434 11,6%
55-64 33.846 5,1%
65+ 53.415 8,0%
Total 667.074 100.00%

 

 

 

Πίνακας 5: Στοιχεία Δικαιούχων νοικοκυριών & ατόμων ανά εισοδηματική κλίμακα

10μόριο

Πληθυσμού

Σύνολο

Ατόμων

10μορίου

Σύνολο

Νοικοκυριών

10μορίου

Εισόδημα

μονοπρόσωπου

νοικοκυριού

Εισόδημα

4μελούς

νοικοκυριού

Δικαιούχοι 

νοικοκυριά

Δικαιούχοι

άτομα

1 1.083.834 483.638 0 – 5.289 0 – 13.222 44.707 134.842
2 1.082.389 408.152 5.289 – 6.646 13.223 – 16.615 109.333 302.357
3 1.083.096 416.391 6.647 – 7.812 16.615 – 19.530 79.573 186.495
4 1.083.275 408.498 7.812 – 8.999 19.531 – 22.497 17.076 30.668
5 1.082.884 413.383 9.000 – 10.308 22.498 – 25.770 8.445 12.068
6 1.083.159 411.979 10.308 – 11.872 25.771 – 29.680 497 644
7 1.083.094 413.962 11.872 – 13.881 0 0
8 1.083.006 410.931 13.882 – 16.640 0 0
9 1.083.525 420.484 16.640 – 21.749 0 0
10 1.082.635 429.169 21.750 – 1.835.080 0 0
ΣΥΝΟΛΑ 10.830.898 4.216.588     259.631 667.074

 

Γ.Σ.