ΙΝΤΙΜΕ

Παπαμιμίκος: Και σε διεθνές επίπεδο η κατοχύρωση του «Μακεδονία»

Να ενεργήσουν επιθετικά καλεί τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του όρου «Μακεδονία» στις επωνυμίες και τα προϊόντα τους, κατοχυρώνοντας τις επωνυμίες και τα εμπορικά τους σήματα όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε κοινοτικό και σε διεθνές επίπεδο ο Ανδρέας Παπαμιμίκος.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ και πρώην γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, «ακόμα και οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν ήδη κατοχυρωμένα τα δικαιώματά τους σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να προχωρήσουν ακριβώς στις ίδιες κατοχυρώσεις με τις επιχειρήσεις που δεν έχουν κατοχυρώσει ακόμα κανένα δικαίωμά τους».

«Η διαδικασία περιλαμβάνει αιτήσεις στα δύο μεγάλα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας, αυτό της Ε.Ε. (EUIPO), το οποίο βρίσκεται στο Αλικάντε της Ισπανίας και το διεθνές (WIPO), το οποίο βρίσκεται στη Γενεύη», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήγησε πως «δια της κοινοτικής οδού, κατοχυρώνεται το δικαίωμα με μία αίτηση σε όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Δια της διεθνούς οδού,  δύναται να κατοχυρωθεί το δικαίωμα με μία αίτηση και στις 117 χώρες – μέλη του συστήματος της Μαδρίτης, στο οποίο σύστημα συμπεριλαμβάνονται και τα Σκόπια, ενώ συμπεριλαμβάνονται και ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Τουρκία κλπ. Στην περίπτωση της διεθνούς κατοχύρωσης, για να κατατεθεί αίτηση θα πρέπει να έχει κατατεθεί ήδη αίτηση ή να έχει ήδη κατοχυρωθεί το σήμα σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο».

«Τα κατοχυρωμένα δικαιώματα καθίστανται αδιαμφισβήτητα έναντι τρίτων, ενώ έχουν de facto προστασία έναντι των μη κατοχυρωμένων δικαιωμάτων», κατέληξε ο κ. Παπαμιμίκος αναφορικά με το θέμα της κατοχύρωσης της ονομασίας «Μακεδονία» από ελληνικές επιχειρήσεις.