Φωτογραφία Αρχείου

Παράταση της προθεσμίας για τα Σχέδια Βελτίωσης

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης (δράσεις 4.1.1. και 4.1.3.) έως τις 2 Μαΐου ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο γενικός γραμματέας αγροτικής πολιτικής και διαχείρισης κοινοτικών πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Συμπληρωματικά στοιχεία για τα Σχέδια Βελτίωσης ως τις 5/6

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος έως τις 5 Ιουνίου, ενώ ο φυσικός φάκελος θα μπορεί να κατατεθεί έως τις 20 Ιουνίου.

Οι έγγραφες αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου της μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ