Περισσότερα από 170.000 ακίνητα στην κατοχή του Δημοσίου

Περισσότερα από 170.000 είναι τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες του και έχουν περιέλθει στην κατοχή του Δημοσίου.

Αυτό σημαίνει ότι περιέχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και οι ιδιοκτήτες τους μπορούν να προσφύγουν δικαστικώς, αλλά μόνο για να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα αξιοποιηθούν τα ακίνητα αυτά. Το πιθανότερο είναι να περάσουν προς αξιοποίηση στο Υπερταμείο.

Η εκτίμηση είναι ότι κάθε χρόνο γύρω στα 200.000 ακίνητα θα περιέρχονται στο Δημόσιο αν οι ιδιοκτήτες δεν σπεύσουν να τα δηλώσουν