ΠΚΜ: Ημερίδα για εργαλεία ανάπτυξης και Κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με θέμα «Εργαλεία Ανάπτυξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Ευρωπαϊκό και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο», συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα  στο ξενοδοχείο “Nikopolis Hotel” στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα Ballroom C), στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στην ημερίδα, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship», θα γίνουν οι παρακάτω παρουσιάσεις:

  • «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship» – Συνοπτική παρουσίαση και στόχοι του Έργου– Γεώργιος Γαλανός, λέκτορας, εκπρόσωπος του εταίρου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
  • Κοινωνική επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία- παρουσίαση των δράσεων των εταίρων Δήμος Yakoruda και Τμήμα Τεχνών, Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski”, Maria Valkova, βοηθός καθηγητή, εκπρόσωπος του εταίρου Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski”.
  • Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και εργαλεία του έργου, Κωνσταντίνος Δάμης, Νομικός – Εμπειρογνώμονας, τεχνικός σύμβουλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Εκπαίδευση και επιμόρφωση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Νικόλαος Πόδας, Τεχνικός Σύμβουλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Εργαλεία χρηματοδότησης για Κ.Α.Λ.Ο., Νεοκλής Στάμκος, υπεύθυνος Τμήματος Μικροπιστώσεων, Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
  • Η δικτύωση και ο ρόλος της στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ελένη Παπαθεοδοσίου, Πρόεδρος ΔΙΚΤΥΟΥ Κοιν.Σ.Επ. Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Καλές πρακτικές Κ.Α.Λ.Ο. – Παρουσίαση της Κοιν.Σ.ΕΠ. Προστασίας Περιβάλλοντος IONIAN RECYCLE HELLAS, Χρυσάνθη Πάντου, Εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.ΕΠ.

Το έργο “Action Plan for Social Entrepreneurship” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”.

Το έργο “Action Plan for Social Entrepreneurship” έχει ως κεντρικό άξονα την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) αποτελεί ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας, που δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης, την προώθηση των δημοκρατικών αρχών διαχείρισης και τον κοινωνικό αντίκτυπο. H διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να κινητοποιήσει και να αξιοποιήσει κοινωνικές δυνάμεις με πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο συνολικός στόχος του έργου είναι μια μετρήσιμη ενδυνάμωση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και ιδιαίτερα των κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς εφαρμογής του έργου, η οποία θα εκφράζεται από: α) την αύξηση του αριθμού χρηστών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τον κύκλο εργασιών των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων και β) τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.