«Πολιτικός κρατούμενος» δηλώνει στην απολογία του ο Αρτέμης Σώρρας

Πολιτικός κρατούμενος ο… Αρτέμης Σώρρας.

Επιμένει ότι έχει τα λεφτά που μπορούν να… σώσουν την Ελλάδα.

Αυτή είναι η βασική υπερασπιστική γραμμή του τρόφιμου, πλέον, των φυλακών Κορυδαλλού Αρτέμη Σώρρα, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του πολυσέλιδου απολογητικού του υπομνήματος.

Ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσις, ο οποίος μετά την απολογία του για τη σωρεία των κακουργηματικών πράξεων που αντιμετωπίζει κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, επέμεινε στην απολογία του ότι «είχα και έχω στερεά την πεποίθηση για τα χρηματοοικονομικά μου εργαλεία, με τα οποία είναι κυρίαρχη βούλησή μου να βοηθήσω την Ελλάδα και τους απανταχού Έλληνες».

Αρνήθηκε κατηγορηματικά το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι του το… φόρτωσε το «παρόν πολιτικό σύστημα» που… τρομοκρατήθηκε από τη δύναμή του.

Ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όταν ο πολιτικός φορέας άρχισε να ενδυναμώνεται στη Λαϊκή βάση και όταν ανοίχθησαν περισσότερα από 200 γραφεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, το παρόν πολιτικό σύστημα τρομοκρατήθηκε και θέλησε (μη συλλαμβάνοντας ούτε έναν κουκουλοφόρο, τέτοιοι παρακρατικοί μας επετίθεντο) είτε με καταστροφές και πυρπολήσεις των γραφείων του πολιτικού μας φορέα, είτε με απόπειρες δολοφονίας μου, είτε με εκφοβισμό των μελών μας, είτε –αλλά και κυρίως– με την άσκηση διώξεως εναντίον μου, με αναπόδεικτες και έωλες και αβάσιμες και αναληθείς κατηγορίες να με εξοντώσει, να με φιμώσει και να με αναγκάσει να αρνηθώ τα αυταπόδεικτα οικονομικά μου εργαλεία. Είναι, λοιπόν, κυρίως και σαφέστατα πολιτική η εναντίον μου δίωξη».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ο Σώρρας ισχυρίζεται:

«Είμαι πλήρης, αποκλειστικός, αδιαφιλονίκητος νόμιμος κύριος, νομέας, κάτοχος και κομιστής είκοσι οκτώ (28) κοινών ανωνύμων μετοχών (εκ των 280.000) της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.» συγχωνευθείσης δι’ απορροφήσεως από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) χρυσών γαλλικών φράγκων, οι οποίες λόγω της ακυρώσεώς τους έχουν χαρακτήρα αξιογράφου-χρεογράφου-χρεωστικού ομολόγου και η αξία τους έχει εκτιμηθεί σήμερα στο ποσόν των 678.647.978.985 ευρώ η κάθε μία.

Στις 28-9-2012 κατέθεσα πρόταση χρηματοδότησης της Ελλάδος για το ποσό των Εξακοσίων Δισεκατομμυρίων (600.000.000.000) Δολλαρίων ΗΠΑ, θέτοντας ως αντασφάλεια χρεόγραφα-διεθνείς συναλλαγματικές (International Bills of Exchange ‐ IBOE) του US Treasury.

Για την πρότασή μου αυτή ενημέρωσα όλους τους σχετικούς εθνικούς φορείς καθώς και τους λειτουργούς του ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ (ΤΡΟΪΚΑ) καθώς και την Κυβέρνηση των ΗΠΑ και όλα τα αρμόδια τμήματα.

Την πρότασή μου συνόδευαν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά και υποστηρικτικά έγγραφα με πλήρη σοβαρότητα και διαφάνεια, και ειδικότερα προσαρτήθηκε και η πιστοποίηση της κατάθεσης σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Τέλος, ο Αρτέμης Σώρρας αρνείται ότι προέτρεψε οποιονδήποτε να μην πληρώσει τις οφειλές του, ενώ απέδωσε τη φυγοποινία του στο «βάσιμο φόβο δολοφονίας και εξοντώσεώς μου, αφού και στο παρελθόν αποτέλεσα στόχο δολοφονίας τουλάχιστον δύο φορές, η δε ύπαρξη σε μένα τέτοιων και τόσων περιουσιών με κάνουν να αποτελώ στόχο πολλών αντιθέτων συμφερόντων (πολιτικών και οικονομικών) που θέλουν τη φυσική μου εξαφάνιση».