Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως ποσού

Σε ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, ανεξάρτητα από το ύψος του οφειλόμενου ποσού, θα μπορούν να προβαίνουν στο εξής οι οφειλέτες, στο πλαίσιο του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Τη σχετική τροποποίηση του νόμου της ΠΟΛ 1223/29.12.2017 (ΦΕΚ 2319 ΤΕΥΧΟΣ Β) που αφορά διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Με αυτή την εξέλιξη, δίνεται πλέον η δυνατότητα να ρυθμίζονται και οφειλές μεγαλύτερες των 50.000 ευρώ, όπως ίσχυε έως σήμερα. Ιδιαίτερα για οφειλές έως 125.000 ευρώ χορηγούνται ρυθμίσεις με τα ίδια ακριβώς κριτήρια που ισχύουν για οφειλές έως 50.000 ευρώ και με την ίδια απλοποιημένη διαδικασία.

Ρύθμιση οφειλών και του 2017

Επίσης, στη συγκεκριμένη ρύθμιση υπάγονται πλέον και οφειλές, που είχαν βεβαιωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2016.