Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για τη δικαστική αστυνομία

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Αυγούστου τίθεται το σχέδιο νόμου για την ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας.

Σε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, . Σταύρου Κοντονή, τίθεται από σήμερα 18 Ιουλίου 2018 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΔΔΑΔ, με τίτλο:

«Ίδρυση υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την  Παρασκευή 17 Αυγούστου και ώρα 14.00 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η εξής: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9718