«Σπάνε» Β΄ Αθηνών και Αττική –Στις 9 οι έδρες της Αχαΐας

Ανακατανέμονται και αυξάνονται από 56 σε 59 οι εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που του είχε διαβιβάσει για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξανδρος Χαρίτσης.

Με το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που εγκρίθηκε στο σύνολο του από το ΣτΕ επέρχεται ανακατανομή των βουλευτικών εδρών στη Β΄ Αθηνών, στο νομό Αττικής και στο νομό Αχαΐας (κερδίζει μια έδρα), ενώ στους υπόλοιπους νόμους της χώρας δεν γίνεται καμία αλλαγή στις έδρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος η Β΄ Αθηνών σπάει στα τρία, αλλά οι έδρες παραμένουν οι ίδιες, δηλαδή 44. Αναλυτικότερα, η Β΄ Αθηνών σπάει σε Βόρειο τομέα με 15 έδρες, σε Δυτικό τομέα με 11 έδρες και Νότιο τομέα με 18 έδρες.

Στην ίδια λογική κινούνται και οι αλλαγές στο νομό Αττικής, ο οποίος σπάσει στα δύο, σε Ανατολική Αττική με 10 έδρες και Δυτική Αττική με 4 έδρες (σύνολο 14). Μέχρι τώρα οι έδρες στην Αττική ήταν 15.

Η μία έδρα της Αττικής που «έφυγε» πήγε στο νομό Αχαΐας και οι έδρες του από 8 γίνονται 9, καθώς οι προστιθέμενες έδρες λόγω υπολοίπου στην Αχαΐα από μηδενικές γίνονται μία.

Το σύνολο των βουλευτικών εδρών σε όλη τη χώρα παραμένει στις 288, όπως παραμένουν στις 25 και οι προστιθέμενες έδρες λόγω υπολοίπου.

Η κατανομή των εδρών, κατά τον υπουργό Εσωτερικών, έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γενικής απογραφής πληθυσμού της χώρας που διεξήχθη από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές που έγιναν έχουν ως εξής:

Εκλογικές περιφέρειες Αριθμός δημοτών Βουλευτικές έδρες Υπόλοιπο δημοτών Προστιθέμενες έδρες λόγω υπολοίπου Σύνολο εδρών
Α΄ Αθηνών 467.160 13 20.168 1 14
Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών 523.763 15 8.003 0 15
Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών 386.969 11 8.745 0 11
Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών 601.559 17 17.031 1 18
Α΄ Πειραιώς 192.856 5 20.936 1 6
Β΄ Πειραιώς 272.683 7 31.995 1 8
Α΄ Ανατολικής Αττικής 358.589 10 14.749 0 10
Β΄ Δυτικής Αττικής 141.055 4 3.519 0 4
Νομού Αχαΐας 291.469 8 16.397 1 9