ΙΝΤΙΜΕ

ΣτΕ: Δικαστές κατά του νέου νόμου για τις δηλώσεις πόθεν έσχες

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας  οι δικαστές κατά του νέου νόμου 4571/2018 για τις δηλώσεις πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης).

Πέντε δικαστικές Ενώσεις  ζητούν την έκδοση  προσωρινής διαταγής από την πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, προκειμένου  να «παγώσει»  ο νέος νόμος  για τις δηλώσεις  πόθεν έσχες, στην συνέχεια να ανασταλεί και  να ακυρωθεί.

Οι  δικαστικές Ενώσεις υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του επίμαχου νόμου θα τους προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.

Η δικάσιμος της κυρίας αγωγής τους προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 1η Μαρτίου 2019 με εισηγητή τον σύμβουλο, Επικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη.

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

Εννέα είναι οι λόγοι ακύρωσης του νέου νόμου που επικαλούνται οι δικαστικές ενώσειςναια τις δηλώσεις του πόθεν έσχες, και οι οποίοι συνδέονται με την παραβίαση  συνταγματικών διατάξεων.

Συγκεκριμένα, οι δικαστικές Ενώσεις  υποστηρίζουν ότι :

1)      Παραβιάζονται οι αρχές της διάκρισης των λειτουργιών και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών και εισαγγελέων, λόγω της συγκρότησης της επιτροπής ελέγχου. Και αυτό γιατί οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί δεν διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, αλλά με αποφάσεις των προέδρων των δικαστηρίων,

2) Είναι αντισυνταγματική η προβλεπόμενη υποχρέωση δήλωσης των μετρητών χρημάτων και των κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας που υπάρχουν στην κατοχή τους (αυτό είχε κριθεί αντισυνταγματικό με αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ του προηγούμενου έτους),

3)      Παραβιάζονται οι αρχές  της ασφάλειας δικαίου και της  καλής νομοθέτησης λόγω των αντιφατικών ρυθμίσεων μεταξύ του νόμου και του παραρτήματός του ως προς την υποχρέωση δήλωσης των κινητών πραγμάτων,

4)      Παραβιάζεται η  αρχή της ασφάλειας δικαίου και της καλής  προστατευόμενης εμπιστοσύνης, καθώς προβλέπεται η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα άνω  των 5 ετών και με δυνατότητα έλεγχου και μάλιστα με δυνατότητα επανελέγχου σε περίπτωση αρχειοθέτησης μετά την παρέλευση 5 ετών (Σ.σ.: πενταετείς είναι η παραγραφή  σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ του περασμένου έτους),

5)       Παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας από την νομοθετική υποχρέωση  εκτίμησης της αξίας των κινητών πραγμάτων από πιστοποιημένο εκτιμητή του υπουργείου Οικονομικών,

6)      Παραβιάζεται η αρχή  της αναλογικότητας, του δικαιώματος προηγούμενης ακροάσεως και του δικαιώματος δικαστικής προστασίας  από την ρύθμιση με την οποία η υποβολή  Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και  Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) μετά την πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας εξαρτάται από την προηγούμενη πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου,

7)      Παραβιάζονται σειρά άρθρων του Συντάγματος όπως είναι 2, 5, 9Α και 25 από την διάταξη που θεσπίζει υποχρέωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης   και  Οικονομικών Συμφερόντων   του εν διαστάσει συζύγου, καθώς και την πρόβλεψη περί έγκρισης της δήλωσης του υπόχρεου να υποβάλει δήλωση από τον εν διαστάσει σύζυγό του.

8)      Παραβιάζεται το άρθρο 25 του Συντάγματος λόγω της προβλεπόμενης υποχρέωσης προσδιορισμού των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε πηγή προέλευσης για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου, καθώς αφενός υπερβαίνει το σκοπό του νόμου και αφετέρου καθιστά δυσχερή  τη συμπλήρωση της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και

9)      Παραβιάζεται η αρχή αναλογικότητας καθώς περιορίζεται υπέρμετρα χωρίς δικαιολογητικό λόγο το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης σε  ένα μήνα μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.