ΣτΕ: Νόμιμη η ένταξη των νοσοκομείων των φυλακών Κορυδαλλού στο ΕΣΥ

Νόμιμα έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τα δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων των υπουργείων Δικαιοσύνης και Υγείας με τα οποία το Νοσοκομείο και το ψυχιατρείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Παράλληλα, όμως, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ στις δύο επίμαχες γνωμοδοτήσεις του επισημαίνει, ότι και τα δύο σχέδια Π.Δ. έχουν στο κείμενό τους «κακότεχνες διαγραφές που δημιουργούν αμφιβολίες και θεωρούνται ως εκ τούτου ότι δεν αποτελούν διατάξεις του σχεδίου Π.Δ.».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν, ότι τα εν λόγω προεδρικά διατάγματα δεν προκαλούν επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς οι δαπάνες λειτουργίας των μονάδων, η διατροφή των ασθενών, κ.λπ., θα γίνεται όπως γινόταν μέχρι τώρα, από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ οι δαπάνες συντήρησης και ανανέωσης του ιατρικού και νοσηλευτικού υλικού θα επιβαρύνουν το νοσοκομείο «Αττικόν» και τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια.

Αντίθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι στο από 13.11.2017 έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης, για μεν την «Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού» αναφέρεται ότι το ετήσιο κόστος προμήθειας του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού κ.λπ. υπολογίζεται στα 75.000 ευρώ και ότι δεν έχει προσδιοριστεί ο φορέας που θα επιβαρυνθεί η δαπάνη, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί η λειτουργική, οικονομική και διοικητική ένταξη της επίμαχης μονάδος σε νομικό πρόσωπο ή σε υπηρεσία υπουργείου προκειμένου να προσδιοριστεί ο φορέας που θα επιβαρυνθεί την δαπάνη.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, τονίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, θα πρέπει να προσθέσει στο κείμενο του διατάγματος ότι προκαλείται για τη ψυχιατρική μονάδα ετήσια δαπάνη 75.000 ευρώ ανά υπουργείο (Δικαιοσύνης και Υγείας).

Το ίδιο πρόβλημα, αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, υπάρχει και στο δεύτερο διάταγμα για το νοσοκομείο κρατουμένων.

Για το λόγο αυτό, το ΣτΕ υποδεικνύει να αναγραφεί ως δαπάνη το ποσό 115.000 ευρώ, όπως αναφέρει το εν λόγω έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επισημαίνεται ότι βασική προϋπόθεση της νομιμότητας των σχεδίων Π.Δ. είναι η υποχρεωτική αναγραφή της δαπάνης που προκαλούν στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα σχέδια Π.Δ., οι δύο μονάδες υγείας των φυλακών Κορυδαλλού εντάσσονται στο ΕΣΥ και το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού μετονομάζεται σε «Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού», ενώ το νοσοκομείο κρατουμένων μετονομάζεται σε «Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού».

Με το πρώτο σχέδιο Π.Δ., η «Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού» συνδέεται με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» (Β΄ Ψυχιατρική Κλινική /τομέας ψυχικής υγείας) και θα είναι δυναμικότητας 200 κλινών (180 ανδρών, 10 νεαρών ατόμων και 10 γυναικών).

Με το δεύτερο σχέδιο Π.Δ., το Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού θα έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 100 κρατουμένων (50 κλίνες για βραχεία νοσηλεία και 50 για ιατρική παρακολουθήσει και θεραπεία χρονίων πασχόντων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους).

Το Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού θα συνδέεται με το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων (Πειραιάς) το οποίο θα έχει την ευθύνη νοσηλείας των ασθενών.