ΣτΕ: Συνταγματική η απαγόρευση διαφήμισης προϊόντων καπνού στα ΜΜΕ

Δεκατέσσερα χρόνια μετά την κατάθεση σχετικής προσφυγής ,το Συμβούλιο της Επικρατείας  αποφάνθηκε τώρα ότι είναι συνταγματική η απαγόρευση διαφήμισης προϊόντων καπνού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωση και ειδικά στον έντυπο Τύπο, η οποία επιβλήθηκε, κατ’ επιταγή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας,  με υπουργική απόφαση το έτος 2005.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει τα τέλη του 2005  εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης ζητώντας την  μερική ακύρωση της από 29.7.2005 κοινής υπουργικής απόφασης για τη διαφήμιση και χορηγία καπνού.

Η εν λόγω υπουργική απόφαση στην ουσία απαγόρευε κάθε είδους διαφήμιση προϊόντων καπνού από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ειδικά τα έντυπα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για τους επαγγελματίες του εμπορίου καπνού και τα έντυπα που έχουν προορισμό τρίτες χώρες εκτός της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες , η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στην Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Σύνταγμα, αλλά  και στο θεμελιώδες δικαίωμα της έκφρασης δια του Τύπου.

Το Δ΄   του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από  14 χρόνια δημοσίευσε σήμερα την υπ΄  αριθμ. 857/2019 απόφασή του, με την οποία απορρίπτει ως αβάσιμους όλους τους λόγους που προβάλλονται  στην αίτηση ακύρωσης των εταιρειών στο χώρο του Τύπου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης  το  μέτρο της συγκεκριμένης απαγόρευσης  «υπό το φως και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Συντάγματος από τις οποίες γεννάται ευθεία υποχρέωση του κράτους για τη λήψη θετικών μέτρων για την προστασία της υγείας των πολιτών, δεν αντίκειται στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Συντάγματος ως θεμιτός περιορισμός της επαγγελματικής ελευθερίας των επιχειρήσεων κυκλοφορίας εντύπων μέσων, ούτε εξάλλου, κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας το μέτρο αυτό είναι από τη φύση του προδήλως απρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή  της προστασίας της δημόσιας υγείας και συνεπώς δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».