Στην τελική ευθεία για το ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός προμήθειας των ψηφιακών πομπών από την ΕΡΤ με απόφαση του ΔΣ, που ενέκρινε και την οικονομική προσφορά της εταιρείας NETSCOPE SOLUTIONS.

Καλύτερη τιμή

Τα καλά νέα για την ΕΡΤ είναι πως η τιμή που προσφέρθηκε είναι πολύ χαμηλότερη από το ποσό των 2.093.750 του προϋπολογισμού για την προμήθεια 135 ψηφιακών πομπών. Η τιμή που προσφέρει η SOLUTIONS είναι 1.012.119 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η ΕΡΤ είναι έτοιμη να υπογράψει τη σύμβαση με την εταιρεία, η οποία όμως πρέπει να εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και ελπίζεται ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα από την στιγμή που έχει εγκριθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Οι πομποί προβλέπεται να παραδοθούν στην ΕΡΤ εντός 4-5 μηνών και η κρατική τηλεόραση θα είναι έτοιμη να προχωρήσει στη λειτουργία του δικού της, αυτόνομου δικτύου ψηφιακής εκπομπής, τουλάχιστον για την πρώτη πλατφόρμα της. Πρακτικά, μετά το φθινόπωρο θα μπορεί να αποδεσμευτεί από την Digea, στην οποία πληρώνει ετησίως το ποσό των 1,6 εκατ. ευρώ. Θυμίζουμε πως η σύμβαση με τον ιδιώτη πάροχο δικτύου λήγει τον Οκτώβριο του 2018.