Στη Μίκρα, την Τρίτη (19/6) η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Μακεδονίας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Αλέξανδρος Παπαδόπουλος» του αθλητικού κέντρου της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν πραγματοποιηθεί, λόγω μη απαρτίας, τότε θα επαναληφθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018,στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.- Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων εγγράφων. Νομιμοποίηση αντιπροσώπων.

2.- Εκλογή δύο γραμματέων – πρακτικογράφων.

3.- Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

4.- Ανάγνωση και έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου (διοικητικός απολογισμός) περιόδου από 01-06-2017 μέχρι 05-06-2018.

5.- Ανάγνωση και επικύρωση ισολογισμού έτους 2017 και οικονομικού απολογισμού περιόδου από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2017 και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.

6.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας για το έτος 2019.
7.- Λήψη αποφάσεων σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ.Μ. που δεν αφορούν σε τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού της.