Στο δόκανο της εφορίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω Airbnb

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προχωρούν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τύπου Airbnb.

Οι παραβάτες κινδυνεύουν με υψηλά πρόστιμα τα οποία ανέρχονται μέχρι και σε 5.000 ευρώ, ποσό που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση εντοπισμού επανάληψης της ίδιας παραβατικής συμπεριφοράς.

Μάλιστα, οι παραβάτες είναι αντιμέτωποι και με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, η πλατφόρμα «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για την υποβολή των στοιχείων που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, άνοιξε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γεγονός που σημαίνει ότι οι υπόχρεοι καλούνται να βάλουν με μια συγκεντρωτική δήλωση όλες τις εισπράξεις από τα μισθωτήρια που έχουν κάνει μέχρι σήμερα, ενώ στη συνέχεια ακολουθείται η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία.

Ουσιαστικά η ΑΑΔΕ εστιάζει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία ιδιοκτητών ακινήτων, με στόχο να εντοπίσει πρωτίστως την απόκρυψη εισοδημάτων και τη διακίνηση «μαύρου» χρήματος που δεν δηλώνεται, ζημιώνοντας έτσι τις εισπράξεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διασταυρώσεις στοιχείων θα είναι «σαρωτικές» και στο υπουργείο θεωρούν ότι κανείς δεν θα μπορεί να κρύψει εισοδήματα, αφού ήδη υπάρχει συνεργασία με τρεις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, από τις οποίες ο ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί να αντλεί όλα τα στοιχεία και να εντοπίζει τους παραβάτες που προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή των αναλογούντων φόρων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης θα μπορούν να εντοπίζουν τους «διαχειριστές» που δεν έχουν τηρήσει τις προϋποθέσεις του νόμου όχι μόνο μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πηγές, αλλά με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με μικτά συνεργεία ελέγχου που μπορεί να αποτελούνται από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Τουρισμού, ενώ παράλληλα θα μπορούν να ζητούν και τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος του μέτρου είναι να διαπιστωθεί αν οι υπόχρεοι έχουν υποπέσει στις εξής παραβάσεις:

α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

β. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

γ. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».