Συνάντηση Βούγια με εργαζόμενους του δήμου Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σπύρου Βούγια με το διοικητικό συμβούλιο των εργαζομένων του δήμου Θεσσαλονίκης στα γραφεία του Συλλόγου.

Στη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποί των εργαζομένων ανέπτυξαν τις θέσεις και προτάσεις τους για μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε α) στα ζητήματα που έχουν σχέση με τον τομέα της καθαριότητας και τη συμβολή των εργαζομένων στη διαχείριση θεμάτων ευταξίας της πόλης, β) στο οργανόγραμμα των υπηρεσιών και στην αναδιάρθρωση της διοικητικής λειτουργίας του δήμου και γ) στην αναγκαιότητα συντονισμού και στην καλή συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης. Από την πλευρά τους, τονίστηκε ιδιαίτερα η εναντίωσή τους σε πολιτικές ιδιωτικοποίησης καθώς  και η αναγκαιότητα ορθολογικής κατανομής του προσωπικού συνολικά.

Ο Σπύρος Βούγιας τους ευχαρίστησε για την ενημέρωση και τους διαβεβαίωσε ότι θα έχει πάντοτε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και διαλόγου με τους εργαζόμενους, των οποίων την προσπάθεια εκτιμά και σέβεται, γιατί θεωρεί ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας στην πόλη δεν μπορούν να επιλυθούν χωρίς τη στήριξη και την  προσπάθεια των εργαζομένων.