Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης με 59 θέματα. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 16:00 στο δημαρχείο.

Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν τα στατιστικά στοιχεία έτους 2012 – 2016 του Γραφείου Πολιτικών Γάμων της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών.

Μεταξύ των θεμάτων της σημερινής συνεδρίασης είναι τα εξής:

Έγκριση αδάπανης μετάβασης του Αντιδημάρχου Νικολάου Φωτίου στην Αθήνα, αεροπορικώς, στις 13 – 15 Μαρτίου 2018.

Εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Έγκριση προμήθειας κερασμάτων δαπάνης ποσού 2.000,00 € (για δαπάνες
δημοσίων σχέσεων) και διάθεση ισόποσης πίστωσης (Π.Α.Υ. 803/2018)
Εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου.

Κανονισμός διάθεσης κοινοχρήστου χώρου στον περιβάλλοντα χώρο των Περιπτέρων Πολιτισμού και Αναψυχής και του Δημοτικού Περιπτέρου – Αναψυκτηρίου (πρώην Interni/Maison Crystal) στη Νέα Παραλία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης

Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Αγίου Μηνά, από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Ίωνος Δραγούμη, και Βασιλέως Ηρακλείου, από την οδό Κομνηνών έως την οδό Αριστοτέλους, για την υλοποίηση του έργου

“Διαμόρφωση ασφαλών προσβάσεων και ανάδειξη κτηρίων ειδικού ενδιαφέροντος: ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου- Εβραϊκό Μουσείο και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Συναγωγή Γιαντ Λεζικαρόν- Βασιλέως Ηρακλείου”, προϋπολογισμού 400.000,00 € με δωρεά από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ.

Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς: Συγγρού και Αρχαιολογικού
Μουσείου για την υλοποίηση του έργου “διαμόρφωση ασφαλών προσβάσεων και ανάδειξη κτηρίων ειδικού ενδιαφέροντος:

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Συναγωγή Μοναστηριωτών επί της οδού Συγγρού και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οδού Αρχαιολογικού Μουσείου – Γενί Τζαμί”, προϋπολογισμού 450.000,00 €, με δωρεά από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ.