Συνεδριάζει τη Δευτέρα το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση  15ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης προγράμματος των εκτελεστέων προμηθειών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο: Έγκριση για την 3η τροποποίηση προγράμματος ποσοστού πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο: Έγκριση για την 3η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενων από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), (β) Ίδιους Πόρους, (γ) Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό (πρόγραμμα ανταποδοτικών τελών), έτους 2018

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση για την 3η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και για τη 2η τροποποίηση ΠΕΔ χρηματοδοτούμενου από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2018

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 6ο: Έγκριση για τη 2η τροποποίηση προγραμμάτων Επενδυτικών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, χρηματοδοτούμενων από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και β) ΟΣΚ, έτους 2018

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 7ο: Έγκριση για την 3η τροποποίηση προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, χρηματοδοτούμενων από α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και β) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), έτους 2018

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 8ο: Έγκριση για την 3η τροποποίηση προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων από α) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), β) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και για την 2η τροποποίηση προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων από α) Πρόστιμα, β) ΟΣΚ, γ) ΤΟΚΟΙ και δ) Λοιπά, έτους 2018

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 9ο: Έγκριση για την 3η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηματοδοτούμενου από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και Π.Δ.Ε. και για την 2η τροποποίηση ΠΕΔ, χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους, έτους 2018

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 10ο:  Έγκριση για την 3η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής χρηματοδοτούμενου από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2018

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 11ο:  Έγκριση για τον καθορισμό ειδικοτήτων του εγκεκριμένου για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Θέμα 12ο:  Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου των Λεωφορείων ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της Π.Ε. Πέλλας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 13ο:  Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 της Εταιρίας «Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. – ΟΤΑ»

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 14ο:  Έγκριση επικαιροποίησης της έκθεσης εκκαθάρισης και καταβολή αμοιβής στους εκκαθαριστές της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης με την επωνυμία «Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και Πολιτικής Προστασίας Ν. Σερρών». (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 15ο:  Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου:  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ – σημείο  «2.400 έως 3.550», προϋπολογισμού: 2.500.000,00 €. Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57200002

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 16ο:  Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 176/16η/23-6-17 (ΑΔΑ: ΩΟΦΚ7ΛΛ-ΞΩΔ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικού περιεχομένου, μεταξύ της ΠΚΜ, του ΑΠΘ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και του  Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Συνέχιση της πανεπιστημιακής ανασκαφής στη Βεργίνα»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 17ο:  Έγκριση για τη διάθεση ποσοστού επί του εισπραττόμενου ημερησίου τέλους Επαγγελματιών και Παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών υπέρ των Ομοσπονδιών: α) Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας − Θεσσαλίας−Θράκης και β) Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας − Θεσσαλίας − Θράκης, για το διάστημα από 13.11.2017 έως 31.12.2017

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Θέμα 18ο:  Έγκριση για τον χρονικό καθορισμό κατάθεσης δικαιολογητικών της διαδικασίας θεώρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Θέμα 19ο:  Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27, Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση του έργου: «Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης»

Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€ (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση)

Χρηματοδότηση: 2016ΕΠ00810010 της ΣΑEΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 20ό:  Έγκριση τρόπου εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 – 2019» προϋπολογισμού 5.000€ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Χρηματοδότηση: 2014ΕΠ50800009 της ΣΑEΠ 508

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 21ο:  Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλλουν για τα έτη 2018-2019»

Προϋπολογισμός μελέτης: 1.637.999,96 ευρώ

Αριθμός έργου: 2018 ΕΠ 50800000 της ΣΑΕΠ 508

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 22ο:  Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ευφυές Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κυκλοφορίας: Ενοποίηση Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας», προϋπολογισμού 2.509.965,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 23ο:  Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 242/17η/02-11-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την  «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών προς την Π.Ε. Χαλκιδικής»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 24ο:  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 25ο:  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 26ο:  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πέλλας

Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας