Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης για την εκλογή νέου προέδρου

Συνεδριάζει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης για την εκλογή νέου προέδρου μετά την παραίτηση της Καλυψώς Γούλα.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα θα πραγματοποιηθεί στις 15.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Η συνεδρίαση τελείται σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, με θέμα: «Παραίτηση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, αποδοχή της και εκλογή νέου Προέδρου».